Verktøy

BETA Tools er en verktøyprodusent med lange tradisjoner. Helt siden 1923 har selskapet produsert verktøy og verktøyrelatert utstyr til et krevende og konkurranseutsatt marked. Selskapet har Italienske røtter og har per dags dato flere produksjonslokaler strategisk plassert Nord i Italia.

Selskapets visjon er kommunisert hovedsakelig gjennom deres varemerke, som er garantert kvalitet og pålitelighet. Verktøyet leveres med svært gode garanti og reklamasjonsvilkår.